Reference

Společnost RONICA, s.r.o. zajišťuje kompletní služby pro své zákazníky, kterými jsou bytová družstva, společenství vlastníků, správy majetku města a další …

  • osazení termostatických ventilů a poměrových měřičů tepla
  • servisu bytových vodoměrů
  • rozúčtování spotřeby tepla, spotřeby studené a teplé vody a ostatních služeb
  • kompletní rekonstrukce rozvodů vody, topení a plynu
  • vybudování plynových kotelen na klíč
  • vybudování strojoven tepelných čerpadel