image
Drobečková navigace

Úvod > Legislativa

Legislativa

 1. Zákon 104/2015 Sb. (PDF), kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška 269/2015 Sb. (PDF) o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
 3. Vyhláška 405/2015 Sb. (PDF) o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.
 4. Zákon 67/2013 Sb. (PDF), kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
 5. Zákon 318/2012 Sb. (PDF), kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyhláška 285/2011 Sb. (PDF), kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vyhláška 366/2010 Sb. (PDF) o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.
 8. Zákon 406/2000 Sb. (PDF) o hospodaření energií.
 9. Zákon 505/1990 Sb. (PDF) – účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření
 10. Vyhláška 345/2002 Sb. (PDF), kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
 11. Vyhláška 193/2007 Sb. (PDF), kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
 12. Vyhláška 194/2007 Sb. (PDF), kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
 13. Zákon 254/2001 Sb. (PDF) – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 14. Směrnice MŽP č.1/2014 (PDF) o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám.
 15. Směrnice evropského parlamentu a rady (platná od 24.12.2018) 2018/2002 (PDF) ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti